URL til media

Media ››
Parent Previous Next


Å finne URL til media:


Velg "Vis URL til media" under "Fil"-menyen.Skjermbildet "Vis URL til media" åpner seg. Her kan du kopiere URL til utklippstavlen eller teste linken.

Du kan også justere størreslen for hvor stort mediaet skal være når du bruker linken.
Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents